search loading

Privacybeleid

Ondernemerswijzer.eu Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites van Stichting Advisering E-Commerce en haar toegankelijke websites https://ondernemerswijzer.eu (“ONDERNEMERSWIJZER.EU”). Door ONDERNEMERSWIJZER.EU te gebruiken accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid en bent u zich er van bewust dat dit beleid aan verandering onderhevig is. Bij een conflict tussen onze Algemene Voorwaarden en onderhavig privacy beleid, genieten de Algemene Voorwaarden voorrang.

Door een bedrijfsvermelding te plaatsen, informatie beschikbaar te stellen, of anderszins gebruik te maken van de diensten van ONDERNEMERSWIJZER.EU of geeft u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud toestemming aan ONDERNEMERSWIJZER.EU en aan diens privacycontroller ONDERNEMERSWIJZER.EU om uw persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan en te bewaren op haar Servers in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

  • e-mail adres en adres,
  • aanmeldingsinformatie, statistieken op page views en verkeer van en naar ONDERNEMERSWIJZER.EU, advertentiegegevens (via cookies),
  • IP-adres en standard web-log informatie.

ONDERNEMERSWIJZER.EU gebruikt voormelde gegevens slechts indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van ondernemerswijzer.eu, waarvoor de persoonsgegevens door ONDERNEMERSWIJZER.EU worden verkregen en verwerkt. Hieronder wordt mede verstaan het realiseren van marketing en het onderhouden van de klantrelatie, alsmede het oplossen van (juridische) problemen/geschillen, de handhaving van het eigen beleid en het verbeteren van ondernemerswijzer.eu.

De verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voorts is het uitdrukkelijk verboden om gegevens van onze gebruikers te verzamelen danwel SPAM onder onze gebruikers te verspreiden.

Onder mijn ondernemerswijzer.eu kunt u uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Voor gedetailleerdere informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Door een bedrijfsvermelding te plaatsen stemt u tevens in met het ontvangen van informatie van ondernemerswijzer.eu, tenzij u ONDERNEMERSWIJZER.EU te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.

ONDERNEMERSWIJZER.EU neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar netwerken en de in haar bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.

U vindt altijd de meeste recente versie van ons privacybeleid op https://ondernemerswijzer.eu/privacy. Voor eventuele vragen over ons privacybeleid kunt u terrecht bij [email protected] .